psycholoog eindhoven

Wat is deze stichting?

De volgende disciplines zijn vertegenwoordigd: Psycholoog, Psychotherapeut, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, psychiater GZ-Psycholoog, Contextuele Therapeut, Neurofeedback Therapeut, Systeem Therapeut.

In het kort gaat het om een WTZI-erkende instelling zonder winstoogmerk, die hulp geeft bij het weer leuk maken van het leven, wanneer er sprake is van psychische problemen. Zo nodig is het stellen van een diagnose gebaseerd op uitgebreid en multidisciplinair (test-)onderzoek en/of het maken van een quantitatief EEG / "Brainmap"

De behandeling kan zowel uit gesprekken bestaan als uit medicijnen die de draagkracht vergroten. De gesprekken zijn bij voorkeur individueel. Wanneer het leren van vaardigheden beter gaat in een groep, dan wordt groepspsychotherapie aangeboden. Eventueel kan neurofeedback worden toegepast. gebouw1

De werkzaamheid van de gebruikte therapie├źn is steeds wetenschappelijk vergaand bewezen. Ze zijn beperkt tot therapie├źn op de terreinen van de psychotherapie en de psychiatrie. Gedacht kan worden aan inzichtgevende psycho-therapie, cognitieve psychotherapie, gedrags-psychotherapie, "Client-centered" psychotherapie, groepspsychotherapie, echtpaartherapie / relatie-psychotherapie, contextuele therapie, schemagerichte psychotherapie, etcetera.

Er is (nog) geen echte specialisatie op een bepaald terrein van psychische problemen. Wel is er speciale belangstelling voor echtpaarproblemen en ontwikkelingsstoornissen als (complexe) ADHD en autisme.

Belangrijke doelstellingen zijn kleinschaligheid, laagdrempeligheid, bescherming van de privacy en het zo veel mogelijk beperken van bureaucratie.

Doelgroep

Deze GGZ-instelling richt zich op kinderen, volwassenen en ouderen in Eindhoven en omgeving. Er wordt geen klinische opname geboden.
 

Wachtlijsten
Voor verzekerden bij de koepels van Menzis, Achmea, CZ en VGZ geldt een aannamestop tot september 2017. Hopelijk is er dan voldoende zicht op het door de zorgverzekeraars toegestane budget. Er wordt wel bemiddeld naar ongecontracteerde zorg (restitutiepolissen en dergelijke).

PERIODE ZOMERVAKANTIE STICHTING PSYCHO EINDHOVEN 2017:

In de periode vanaf maandag 17 juli 2017 t/m vrijdag 25 augustus 2017 breekt de periode zomervakantie aan. Ook veel van onze medewerkers gaan in die perionde even vakantie vieren. Uw behandelaar zal u hierover informeren. 

Indien u  medicatie gebruikt verzoeken wij u tijdig te denken aan het vragen van een herhaalrecept (Dr. Duinkerke is afwezig van 24 juli tot en met 11 augustus).

Mocht het in deze periode overhoopt zo zijn dat u toch medicatie tekort komt dan vragen wij u zich ter overbrugging te wenden tot uw huisarts.

Ook het secretariaat zal in deze periode gedeeltelijk bemand zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip en wensen u namens de medewerkers van Psycho Eindhoven een fijne zomer toe!