psycholoog eindhoven

Kosten / Vergoedingen

Het eigen risico bedraagt voor elke verzekerde volwassene in Nederland tenminste 385,- euro voor de totale zorgkosten, afhankelijk van de afspraken die de verzekerde heeft gemaakt. Indien uw eigen risico nog niet is 'opgesoupeerd', zult u een nota van de zorgverzekeraar ontvangen voor dat deel van het gedeclareerde DBC-bedrag dat binnen uw eigen risico nog beschikbaar is.
Tot onze spijt worden, met ingang van 1 januari 2012, kosten voor niet tijdige afmelding voor een afspraak bij ons niet meer gedragen door de ziektekostenverzekering en is het algemeen gebruik deze kosten bij u in rekening te brengen.

Omdat de patiënt verantwoordelijk is voor de keuze van de zorgverzekeraar en het verzekerde pakket, wordt door ons geen enkele verantwoordelijkheid geaccepteerd voor de mate waarin de zorg door de zorgverzekeraar wordt vergoed.