psycholoog eindhoven

Wij attenderen u op de volgende voor u bestaande rechten:

  • Recht op een second opinion
  • Recht op klagen
  • Recht op inspraak in de keus van de behandelaar
    (inclusief behandeling elders)

 Wij beschikken over enkele reglementen, welke men hier volledig online kan inzien.
Klik op een van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Psycho Eindhoven met grote zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Stichting Psycho Eindhoven verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Psycho Eindhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door Stichting Psycho Eindhoven worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Stichting Psycho Eindhoven uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Stichting Psycho Eindhoven worden onderhouden wordt afgewezen.


Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Stichting Psycho Eindhoven, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële- privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Stichting Psycho Eindhoven.