psycholoog eindhoven

Neurofeedback

Dit is een zich stormachtig ontwikkelende methode om hinderlijke automatismen in het brein bij te stellen.

Deze methode is rond 1999 ontdekt in de universiteit van New York door wetenschappers die bij katten hersenonderzoek deden en die gegevens uit onderzoek bij vallende ziekte/epilepsie gingen toepassen op mensen met epilepsie en ADHD en niet aangeboren hersenbeschadiging. Die ziekten kwamen namelijk in hun directe omgeving voor. Nog steeds zijn dat veel gebruikte redenen om Neurofeedback toe te passen. De praktische toepassing is vooral te danken aan de enorme groei van mogelijkheden van de computer.

De methode bestaat uit het informatie geven aan het brein (d.m.v. piepjes, eventueel beelden) over de gewenste stand van de werking van de zenuwcellen door de electrische activiteit van het brein 256 x per seconde met de computer te analyseren. Dat gebeurt met 19 "sensoren"op het hoofd die de elektrische activiteit van de hersenen meten. Die is in duizendsten van een volt te meten op de huid van de schedel. Omdat die activiteit niet constant is kan worden berekend door de computer of die op een gegeven plaats in gewenste richting gaat. Als dat het geval is dan volgt een beloning in de vorm van een piepje of het lichter worden van een beeld of iets dergelijks.


neuro1
Een meting van het E.E.G. op de huid van de schedel kan vergeleken worden met wat normaal is, door die te vergelijken met de gemiddelden van honderden gezonde hersenen in een data base in Florida (neuroguide) of in de universiteit van New York (Brain Dx). Het resultaat hiervan zijn hersenkaarten/brainmaps.

De klassieke neurofeedback richt zich alleen op 1 tot 4 plaatsen op de oppervlakte van de grote hersenen, waar zich functies bevinden als aandacht, taal, zien, horen, bewegen, enz. Het daarbij gebruiken van de informatie uit de brainmaps maakt de effectiviteit daarbij aanzienlijk groter. Van de klassieke neurofeedback zijn er veel publicaties, maar niet alle wetenschappers (m.n. die bij de overheid) vinden die bewijzen voldoende zeker. Daarom is er voor Neurofeedback geen vergoeding vanuit de basisverzekering voor ziektekosten.

Sinds anderhalf jaar is er een enorme technische verbetering, die in Nederland nog nauwelijks voorhanden is. Daarbij kan het hele brein worden getraind en zowel de zenuwcel functies als de verbindingswegen tussen de zenuwcel gebieden. Dat heet Z-score training. Bovendien kunnen zowel de grote hersenen worden onderzocht en getraind als ook de meeste van de diepe gebieden van het zogenaamde emotionele brein (limbisch systeem). Daar zetelen functies als stemming, drang, geheugen, etc. Dat heet s Loreta diagnostiek en training. En die techniek is zo nieuw, dat er nog vrijwel geen wetenschappelijke publicaties over zijn en kan het dus gezien worden als experimenteel, en bij uitstek individueel gericht. Dus zijn de risico's ook nog onduidelijk. In veel mindere mate geldt dat ook voor de klassieke neurofeedback. Wel geldt dat neurofeedback alleen plaatselijk aangrijpt, niet chemisch is en dat als een training averechts werkt, dat dan het tegengestelde kan worden getraind.

De meeste neurofeedback-therapeuten nemen aan dat 20 tot 40 behandelingen (sessies) nodig zijn. De ervaring bij Psycho-Eindhoven met gebruik van brainmaps is, dat meestal 20 tot 30 sessies genoeg is. Daarbij wordt geëvalueerd na 10-12 sessies of er voordeel is en zo niet dan wordt de Neurofeedback gestaakt (maar uiteraard niet eventuele gesprekstherapie of medicijntherapie). Bij ADHD kan neurofeedback medicatie geregeld worden vervangen. Per behandeling (waarvoor ongeveer 1 uur moet worden uitgetrokken) wordt € 50,- in rekening gebracht.

Het maken van een E.E.G. kan binnen de basis verzekering.

Het E.E.G. wordt beïnvloed door psychofarmaca zoals anti-depressieva, neuroleptica en angstmedicijnen. Het omgekeerde bestaat ook: de brainmaps geven informatie over ontregeling van de activiteit van de hersen(schors-) gebieden en dat kan gebruikt worden als leidraad voor behandeling met medicijnen. Het gebruik van die informatie heet farmaco-E.E.G. Daar kan bij psycho Eindhoven dus gebruik van worden gemaakt.